Ferrlecit 12.5mg/ml 5ml vial + 100ml NS

Richard Leong